Livsvigtigt

Akut krisehjælp

Livsvigtigt tilbyder akut krisehjælp, når selvmordshandlinger sker på arbejdspladsen

Ring til os

Livsvigtigt tilbyder akut krisehjælp, hvor vi rådgiver både for individuelle og for grupper.
Medarbejdere kan nemt få akut krisehjælp – vi rådgiver og guider ved fremmøde som online.

Hurtig indsats hjælper og er første skridt i bearbejdning af voldsomme oplevelser. Det er vigtigt med en hurtig indsats.

Handl hurtigt og sørg for, at medarbejderne får den rigtige hjælp, når der sker selvmord eller selvmordsforsøg.
Ring på tlf. 42 66 99 46 eller mail på mail@livsvigtigt.dk

Hvad får I ud af akut krisehjælp?

 • I hjælper medarbejdere, der har behov – det er personalepleje.
 • I forebygger sygefravær.
 • I styrker kolleganetværket og sammenhængskraften i virksomheden.
 • I får øget indsigt i egne chokreaktioner – det i sig selv modvirker efter reaktioner og sårbarhed.
 • I styrker den enkeltes indsigt i egne og andres krisereaktioner.
 • I som arbejdsplads får håndteret en vanskelig situation professionelt og rettidigt.
 • Dig som leder får hjælp og rådgivning i, hvordan du bedst håndterer situationen og giver den rigtige støtte til medarbejderne.
 • De berørte tilbydes at mødes for fælles debriefing. Det er hensigtsmæssigt, at medarbejderne tilbydes akut professionel hjælp, når situationen er svær.
 • De berørte tilbydes professionel hjælp til efterbearbejdelse. Chokreaktioner forsvinder ikke umiddelbart efter debriefing. Det er nødvendigt at følge op for at sikre, at den enkelte ikke er overbelastet og har følgevirkninger.

Nu under Corona-udbruddet kan akuthjælp foregå online. 

Vi møder også gerne op på arbejdspladsen. De medarbejdere, der er berørte af oplevelsen, samt lederen deltager sammen i defusing.

Defusing er en delvist struktureret aflastningssamtale, som finder sted umiddelbart efter hændelsen. Her drøftes episoden med de kolleger, der var til stede og involveret i episoden.

Hensigten er at skabe forståelse og en bevidsthed af hændelsesforløbet og anerkende de følelser, der er, samt få vejledning om kroppens reaktioner og at den reagerer med sundhed.

Vi taler tilpas om det, der er sket, og arbejder med at dæmpe oplevelsen af angst og kaos. Vi hjælper med at regulere personernes nervesystem, der naturligt er overaktiveret.

Opfølgende netværkssamtaler i gruppe forebygger langtidssygemeldinger og udeblivelse fra arbejdsmarkedet. De implicerede og de berørte samles i bearbejdningsprocessen, som kan strække sig over 2-3 møder i akutfasen. 

Mennesker har brug for at være sammen med hinanden; her genkender vi os selv i den anden og får lettere ved at sætte ord på det svære.

I en tryg ramme bliver det mere trygt at være i det svære og herved få bevægelse i det stivnede nervesystem. Det vil give mere plads til at kunne være med de voldsomme traumeoplevelser.

Når mennesker føler sig trygge og som en del af et fællesskab, forebygges isolation, depression, ensomhed i svære følelser og en oplevelse af at være anderledes.

Lederen står med det overordnede ansvar for medarbejdernes trivsel og skal kunne handle med rettidig omhu.

Chokoplevelser sætter sig. Disse oplevelser er for mange en del af arbejdet, og det er derfor vigtigt, at medarbejdere, der er berørt, får den rigtige støtte fra sin leder. Vi hjælper lederen med at kunne navigere i dette kaotiske landskab.

Vi vejleder i de svære samtaler og giver vigtig viden om mennesker og de forskellige krisereaktioner, der kan vise sig.

Selvmord kan desværre anspore andre til at få selvmordstanker, og dette skal naturligvis stoppes. Lederen bør være klædt på til at kunne observere selvmordsfare hos sine medarbejdere.

Det er desværre almindeligt at blive langtidsberørt af voldsomme hændelser, og derfor er opfølgning en god investering.

Opfølgning har også en forebyggende virkning.

Virksomheden har to muligheder for aftaler med Livsvigtigt omhandlende akut krisehjælp:

 1. En ordning med klip, hvor virksomheden forudbetaler for 10 eller 20 timer. Mange virksomheder finder denne ordning fordelagtig, fordi det giver lederen smidighed til at kunne reagere her og nu ved behov.
 2. Virksomheden bestiller og afregner fra gang til gang.

Læs mere om belastningsreaktioner

Læs mere om krisehjælp

Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at kontakte Livsvigtigt, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger om vores kurser på arbejdspladser og skoler om mistrivsel og selvmordsfare. Vi ser frem til din henvendelse.

Skriv til os

Kursustilmelding

Udfyld nedenstående kontaktformular med dine oplysninger for at deltage i kurset. Vi kontakter dig hurtigst muligt med yderligere information.