Livsvigtigt

Trivsel og resiliens

Resiliens i leder- og hjælperrollen

Kend dig selv, dine værdier og styrker

Du er bedre rustet til at holde dig i trivsel og forebygge stress, når du kender dig selv, dine værdier og styrker, og når du træner din mentale robusthed.

Ovenstående gælder for os alle – om du er ung og på vej i livet eller voksen. God mental sundhed er med til at gøre os robuste til, at vi klarer livets udfordringer.

Vi sætter fokus på at styrke trivsel og robusthed ved hjælp af følgende:

  • Uddannelse til psykisk førstehjælper og ruster ressource- og nøglepersoner til at klare følelsesmæssige krævende arbejdsopgaver.
  • Uddanner til trivselsgruppeleder og ruster til at igangsætte og gennemføre samtalegrupper.
  • Unge igennem trivselsgruppe støttes mod udvikling og robusthed.
  • Voksne igennem trivselsgruppe støttes mod udvikling og robusthed.
  • Holde dialogmøder på skoler og arbejdspladser om faresignaler på mistrivsel og selvmordsfare – og hvad, man skal gøre.
  • Hjælpe ledergrupper, der er ramt af, at en eller flere i ledergruppen er ramt af mistrivsel.
  • Hjælpe arbejdspladser med at udarbejde beredskabsplan for mistrivsel og selvmordsfare.

Mental og psykisk robusthed
Mental og psykisk robusthed er en psykologisk færdighed, der hjælper os til at håndtere modgang, stress og udfordringer, samt at passe på os selv. Vi mennesker er som udgangspunkt ret robuste.

Vi kan ikke gå gennem livet uden at opleve udfordringer, men hvor godt, vi kommer gennem dem, afhænger af vores mentale robusthed. Mental robusthed er altså ikke noget, man enten har eller ikke har, men derimod en størrelse, vi besidder i forskellige grader.

Robusthed udvikles, fastholdes og kommer til udtryk i samspillet mellem individ og omverdenen. Med afsæt i den nyeste hjerneforskning ved vi i dag, at hjernen er plastisk (foranderlig) og udvikler sig livet igennem. Den gode nyhed er således, at man kan optræne sin mentale robusthed.

At være rustet til psykiske og følelsesmæssige krævende arbejdsopgaver kræver, at arbejdspladsen prioriterer et godt psykisk arbejdsmiljø. Det betyder at sørge for, at medarbejderne uddannes til at kunne klare følelsesmæssige krævende opgaver. Det er arbejdspladsens ansvar at være med til, at medarbejderen får opbygget robusthed.

Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at kontakte Livsvigtigt, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger om vores kurser på arbejdspladser og skoler om mistrivsel og selvmordsfare. Vi ser frem til din henvendelse.

Skriv til os

Kursustilmelding

Udfyld nedenstående kontaktformular med dine oplysninger for at deltage i kurset. Vi kontakter dig hurtigst muligt med yderligere information.