Livsvigtigt

Supervision

Gruppesupervision

Opbyg resiliens og forebyg belastningsskader

Når vi arbejder med mennesker involverer vi os, vi bruger os selv. I relationer udspiller der sig altid dynamikker, som vi ikke er bevidste om. I relationen trigges vi og gammel traumerespons vil vågne. Traumeresponser viser sig som ubehag på forskellige måder, som for eksempel:

 • modstand ved at skulle på arbejde
 • oplevelse af at der er for lidt tid
 • irritation
 • mindreværd
 • angst
 • konflikter
 • undgåelse
 • overvældelse
 • stress

Livsvigtigt tilbyder gruppesupervision som metode til at:

 • bearbejde det der trigger fra arbejdet
 • skabe bevidsthed og opbygge resiliens
 • forebygge belastningsskader
 • fastholde i job

Gruppesupervision tilbyder medarbejdere et rum for fagpersonlig refleksion og udvikling. Supervision opbygger resiliens hos medarbejderen samt robusthed til fortsat at kunne honorere de mellemmenneskelige og følelsesmæssige opgaver, medarbejderen møder i sit arbejde.

Gruppesupervision forebygger belastningsskader hos medarbejdere, der i deres daglige arbejde stiller sig til rådighed over for andre mennesker, hvor de skal honorere forskellige menneskelige krav: Når vi arbejder og har relation med mennesker der er i krise, psykisk sårbar, i mistrivsel eller lignende vil vi udsættes for følelsesmæssige belastninger.

Gruppesupervision foregår ved, at deltagerne melder sig til et forløb over et antal gange, eller arbejdspladsen kan bestille gruppesupervision til arbejdspladsen.

 • Du lærer egne ressourcer og beskyttelsesfaktorer
  at kende.
 • Du opbygger til modstandskraft.
 • Supervision beskytter dig imod at udvikle belastningsskader.
 • Reducerer isolations- og forkerthedsfølelsen.
 • I styrker og udvikler det kollegiale fællesskab.
 • Bearbejder, forløser og integrerer ophobede belastninger – traumereducerer.
 • Skaber arbejdsglæde og ressourcestærke medarbejdere.
 • Ansatte, der i deres arbejde har funktion som hjælper eller har ansvar for at sætte rammen for ansattes trivsel.
 • Ansatte, der dagligt arbejder i et mentalt og følelseskrævende arbejdsmiljø, hvor arbejdsopgaverne stiller krav om indlevelse og at kunne håndtere medmenneskers smerter følelsesmæssigt som mentalt.
Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at kontakte Livsvigtigt, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger om vores kurser på arbejdspladser og skoler om mistrivsel og selvmordsfare. Vi ser frem til din henvendelse.

Skriv til os

Kursustilmelding

Udfyld nedenstående kontaktformular med dine oplysninger for at deltage i kurset. Vi kontakter dig hurtigst muligt med yderligere information.