Livsvigtigt

Supervision

Supervision

Opbyg resiliens og forebyg belastningsskader

Individuel og gruppesupervision

Når vi arbejder med mennesker involverer vi os og vi bruger os selv. Mange faggrupper møder dagligt i deres arbejde, mennesker der er i mistrivsel eller uden vi ved det, at de har selvmordstanker. Modtageren kan være åben om selvmordstanker og beder ligefrem om hjælp, andre holder disse tanker og adfærd skjult, og er meget alene med disse selvskadende tanker.
Men der er altid faresignaler, dem skal vi kunne reagere på.
Det kan som fagperson være svært og skabe usikkerhed, hvornår blander jeg mig nok eller for lidt?

Når vi indgår i menneskelige relationer udspiller der sig altid dynamikker, som vi ikke er bevidste om. I relationen trigges vi og gammel traumerespons vil vågne. Traumeresponser viser sig som ubehag på forskellige måder, som for eksempel:

 • modstand ved at skulle på arbejde
 • oplevelse af at der er for lidt tid
 • irritation
 • mindreværd
 • angst
 • konflikter
 • undgåelse
 • overvældelse
 • stress

Vi er optaget af det dobbelte blik, derfor har vi fokus på kvalificeret hjælp til den der har hjælp behov, og den der hjælper

Livsvigtigt tilbyder individuel- og gruppesupervision som metode til at:

 • bearbejde det der trigger fra arbejdet
 • bevidstgøre fagpersoner om hvordan de kan regulere sig selv
 • vejledning i selvmords risikovurdering
 • kendskab til faresignaler på mistrivsel og hvordan imødegå disse
 • skabe bevidsthed og opbygge resiliens
 • forebygge belastningsskader
 • fastholde i job

Gruppesupervision tilbyder medarbejdere et rum for fagpersonlig refleksion og udvikling. Supervision opbygger resiliens hos medarbejderen samt robusthed til fortsat at kunne honorere de mellemmenneskelige og følelsesmæssige opgaver, medarbejderen møder i sit arbejde.
Vi har altid fokus på selvregulering. Vi arbejder med bevidstgørelse af hvordan det autonome nervesystem reagerer ved pres og stress, og formidler teknikker til selvregulering. 

Individuel og gruppesupervision forebygger belastningsskader hos medarbejdere, der i deres daglige arbejde stiller sig til rådighed over for andre mennesker, hvor de skal honorere forskellige menneskelige krav: Når vi arbejder og har relation med mennesker der er i krise, psykisk sårbar, i mistrivsel eller lignende vil vi udsættes for følelsesmæssige belastninger.

Individuel supervision: kontakt os for aftale.

Gruppesupervision foregår ved, at deltagerne melder sig til et forløb over et antal gange, eller arbejdspladsen kan bestille gruppesupervision til arbejdspladsen.

Der er små variationer om det er individuel eller gruppesupervision.
Gruppen giver netværk, at spejle sig og samhørighed.

 • Du lærer egne ressourcer og beskyttelsesfaktorer
  at kende.
 • Du opbygger til modstandskraft.
 • Kvaliteten af arbejdet højnes
 • Supervision beskytter dig imod at udvikle belastningsskader.
 • Reducerer isolations- og forkerthedsfølelsen.
 • I styrker og udvikler det kollegiale fællesskab.
 • Bearbejder, forløser og integrerer ophobede belastninger – traumereducerer.
 • Skaber arbejdsglæde og ressourcestærke medarbejdere.
 • Du har funktion som behandler, terapeut, vejleder, underviser, hjælper eller frivillig.
 • Du er leder
 • Du har ansvar for at sætte rammen for ansattes trivsel.

Ansatte der dagligt arbejder i et mentalt og følelseskrævende arbejdsmiljø. Arbejdsopgaver der stiller krav om indlevelse og som at kunne håndtere medmenneskers smerter følelsesmæssigt som mentalt.

 •  
Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at kontakte Livsvigtigt, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger om vores kurser på arbejdspladser og skoler om mistrivsel og selvmordsfare. Vi ser frem til din henvendelse.

Skriv til os

Kursustilmelding

Udfyld nedenstående kontaktformular med dine oplysninger for at deltage i kurset. Vi kontakter dig hurtigst muligt med yderligere information.