Livsvigtigt

Krisehjælp til ledere

Kend faresignalerne på høj stress

Tag faresignalerne alvorligt

Livsvigtigt tilbyder rådgivning og krisehjælp.

Ledere er virksomhedens vigtigste ressource. Som HR eller lederkollega bør du kende tegnene på høj stress. Høj stress kan være livstruende – tag derfor disse faresignaler alvorligt, så tragedier kan undgås:

 • Ændret adfærd
 • Humørskift
 • Tilbagetrækning

Som HR-afdeling og ledergruppe står I måske i nogle af jeres sværeste lederopgaver nogensinde.

Vi yder krisehjælp til ledere – fortroligt og professionelt!
Ring eller send en sms til Livsvigtigts erfarne kriserådgivere: Tlf. 42 66 99 46

Rettidig omhu
Udvis rettidig omhu og reagér på de faresignaler, en kollega sender ud – det er ret let at lære.

Faresignalerne skal tages alvorligt, da det berører og påvirker alle, når der er krise i ledergruppen. Gå forrest som HR, topchef eller som lederkollega, og undgå kaos. Alvorlige tragedier kan undgås. 

 

Det er de menneskelige ressourcer og værdier, der er potentialet på en arbejdsplads. Virksomheder består af mennesker, som udfører det, der skal til, for at skabe det, virksomheden er sat i verden for. 

Det gør en forskel både på den økonomiske og menneskelige bundlinje at værne om hinanden. Det er det, det nye paradigme, vi er ved at træde ind, viser os.

Så rådet er: Gå foran, bliv first mover på at værne om hinanden og stå sammen i ledergruppen – også, når det er følsomt.

“When one person heals, everyone who witnesses, experiences the healing too.”
– Thomas Hübl

Som leder har du og dine medarbejdere brug for din handlekraft. Måske føler du usikkerhed: Dine lederopgaver er ikke tydelige mere, og en leder i krise kan opleve tab af overblik.

Retningen er utydelig og forsvinder; følelser af kaos og skam kan vælde op. Det er menneskeligt at blive ramt.

Mennesker i krise kan blive så pressede indeni, at de får uhensigtsmæssige følelser og reaktioner som:

 • Opgivelse
 • Lyst til at forsvinde
 • Lukker ned – lader som om, at jeg er her
 • Kan blive urimelige og krævende
 • Arbejder dag og nat
 • Svækket dømmekraft
 • Usikkerhed i at kunne leve op til omgivelsernes forventninger
 • I yderste konsekvens kan overvejelser om selvmord opstå

Sådan synes vi ikke, det skal være!

Send en sms på tlf. 26 77 81 47 – og vi ringer dig op!

Ræk ud og få hjælp – det gør en forskel for at komme hurtigere på sporet igen. 

Vi kan og ønsker at være med til at hjælpe de ledere, der er i risiko for at vælte eller nærmer sig at komme i selvmordsfare.

Vi hjælper den enkelte leder, og vi hjælper ledergruppen gennem denne vanskelige situation.

Når en leder rammes, berøres hele ledergruppen. Er ledelsen eller dele af ledelsen i krise, smitter det ned i organisationen som ringe i vandet. Alle mærkes af krisen. 

Hele ledergruppen påvirkes, når en leder er ramt – derfor bør alle opfatte det som et fælles anliggende at hjælpes ad, når en eller flere ledere er pressede.

Derfor skal I som ledergruppe finde sammen og finde mod til at turde åbne jer for hinanden. For mange er det blufærdigt og skamfuldt at tale om det svære, der foregår indeni. Det hjælper vi jer med.

Det er nu, I skal stå sammen og værne om hinanden – det smitter positivt af på hele organisationen. Vi hjælper jer med at komme i gang.

Der er ingen regler for hvem, der rammes af disse krisereaktioner. Faktum er, at der er brug for hjælp, støtte og guidning.

Som ledere bærer I et stort ansvar for andre mennesker. Du bærer også et ansvar for dig selv. 

Du ønsker at bidrage med det bedst mulige, og nogle gange oplever du ikke at kunne slå til – det er menneskeligt!

Hvilket rationale er der i en forandring, der ikke er planlagt eller ønsket?

Der er ingen anden vej end at lede efter de åbninger, der findes i den tvungne forandring. Sådan bygger I op og finder de nye muligheder og fornyet fremdrift. 

Der er ingen anden vej end at stå sammen og fortsætte med at gå. Er én ramt, er I alle i ledergruppen berørte – stop op og tag jer af det vigtigste, som er de menneskelige ressourcer.

Det er vigtigt at mærke fodfæste og være sikker på de næste skridt; et stabilt fodfæste skal gruppen skabe sammen. Derfor er et fælles stærkt fundament afgørende og gør forskellen, om I kommer hele igennem – også som mennesker.

Mange taler om, at det går over, men nej – samtaler hjælper!

Alvorlige personlige kriser med stressreaktioner går ikke over af sig selv. Når ledere tør vise sider af sig selv, som ellers kan virke private, er det af afgørende betydning, at deres topleder behersker det personlige lederskab. Det er befordrende og skaber tryghed at blive mødt som det menneske, man er, og fornyet energi skabes.

Det kan være svært for en leder, der ikke er trænet eller ikke er så vant til de følsomme samtaler, at turde tage disse samtaler. Mange ledere har ikke viden om de elementer, der er vigtige og afgørende for, om det bliver en konstruktiv og god samtale.

Vi hjælper ledere med at beherske den følsomme samtale, og vi vejleder dig i at møde et menneske i krise.

Stresspåvirkninger som ekstrem pres og usikkerhed rammer dybt og kan give langtidsbelastninger. Det gælder om at reducere belastningsreaktioner som angst, hukommelsesbesvær, svækket dømmekraft og usikkerhed.

Læs mere om belastningsreaktioner

Respekt, mod og åbenhed er stærke værdier, når de altså leves ud i handling. Lev jeres værdier ud – det har en stærk effekt på alle i organisationen.

Kollegaer og medarbejdere oplever sig set og værdsat, og det giver stor arbejdsglæde, fleksibilitet og engagement.

Vi står alle i et paradigmeskift. De virksomheder, der anerkender dette, kan overvinde krisen, udvikle sig og finde nye højder.

Det nye paradigme giver anledning til refleksion om lidt mindre fokus på produktion – hvad tænker I om at sætte stærke relationer og det stærke samarbejde mere i fokus? 

Læs mere om krisehjælp

Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at kontakte Livsvigtigt, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger om vores kurser på arbejdspladser og skoler om mistrivsel og selvmordsfare. Vi ser frem til din henvendelse.

Skriv til os

Kursustilmelding

Udfyld nedenstående kontaktformular med dine oplysninger for at deltage i kurset. Vi kontakter dig hurtigst muligt med yderligere information.