Livsvigtigt

Traumebevidst lederskab

Traumebevidst lederskab i 3 moduler

Der er brug for ledere der kan træffe sunde og bevidste beslutninger

Ønsker du at være en leder der kan navigere bevidst når presset er højt? Så er traumebevidst lederskab nøglen!

I løbet af dette kursus arbejder vi mod at udvide bevidstheden om vores liv, organisationer og samfund for at inkludere de bevægelser der finder sted under overfladen. Det der giver anledning til vores hverdagsoplevelser.

Bevægelser under overfladen er ubevidst gemt materiale, som traumereaktioner der igen og igen vågner i os, og viser sig i uhensigtsmæssige gentagelsesmønstre.

Disse mønstre hæmmer bevægelse og udvikling.

De fleste tager Ubevidste beslutninger, der er drevet fra deres indre traumelandskab, fra ubevidste nedfrosset lag.

I stedet for at blive fanget af gentagende mønstre, vil vi øve os i at vende blikket mod de usete og undertrykte lag der er lagt på is inden i. Vi sætter fokus på at spore de ubevidste lag der ligger og slumrer inden i, for at skabe mere plads og rum for udvikling i ønsket retning.

Vi øver vores evne til at byde traumereaktioner og begrænsende mønstre velkomne og lære af disse. Det handler blandt andet om at forløse og integrere, så der bliver plads til nyt liv med gode sunde beslutninger der skaber udvikling, samhørighed og resiliens.

Kurset er delt op i 3 moduler:
Modul 1: Individuelle traumer
Modul 2: Traumer – relationer, gruppen og traumer
Modul 3: Kollektive traumer, historie, samfund og verden

Hvad er traumer?
Traumer opstår på baggrund af voldsomme begivenheder, som kan være personligt oplevet. Begivenheder som ikke kan bearbejdes i forbindelse med hændelsen.

Traumer er mere end de personlig oplevet. Traumer er nedarvet og gemt i os både gennem forfædrene, og fra voldsomme begivenheder igennem historien både sket i det nære og i verdenssamfundet.

Traume reaktioner gen og udspilles hele tiden særligt i relationer, og det sker også på arbejdspladsen.

Det betyder at den kultur der er på arbejdspladsen, de beslutninger, adfærd og holdninger vil være baseret på mønstre og reaktioner der stammer fra det ubevidste, hos ledelsen såvel som den enkelte.

Ledere har et ansvar for gennemsigtighed og bevægelse
Ledere der er bevidste om deres lederskab, særligt det personlige lederskab, er i stand til at navigere som informerede ledere.

En informeret leder er åben og nysgerrig for egne som andres reaktioner.

Ledere der sætter fokus på at lærere egne mønstre at kende, styrker sit personlige lederskab og er en leder med integritet.
Således vil ledelsesstilen blive relation- og kompetencebaseret væk fra hierarkisk ledelse som er baseret på automat reaktioner og adfærd der er styret fra det ubevidste af tidligere erfaringer, traumeresponser.

Målgruppe:
Ledere, ledergrupper, HR-ansvarlige.

Forudsætning:
Åben for og interesseret i at arbejde med sig selv og relationer.

Interesseret i at kende til hvordan traumer påvirker og skaber organisationer som beslutninger, kultur og mennesker.

Når vi taler traumeinformeret ledelse, åbner du som leder dig for bevidstheden om at traumereaktioner har indflydelse på hverdagens beslutninger.

“Alle mennesker er berørt af traumer, det er et fælles menneskeligt vilkår at være født ind i en verden, hvor traumer er en del af vores virkelighed.”

Traumebevidst Lederskab gennemføres i samarbejde med Sasja Iza Christensen, her kan du læse mere om kursusforløbet Traumebevidst lederskab.

I første modul er fokus på traumer på individniveau. Traumer opstået gennem livet sætter sig i krop og psyke som mønstre vi tager med os i mødet med os selv og med andre.

Vi udfolder hvordan det enkelte menneskes liv kan blive formet både af traumer og af de ressourcer som er tilgængelige.

 • Hvad er et traume og hvad er de typiske traumereaktioner
 • Modstandskraft og personlige ressourcer
 • Nysgerrigbed og belysning af egne traumemønstre
 • Hvordan præger personlige som kollektiver traumer det daglige arbejde
 • Opbygning af resiliens, kroppens intelligens og regulering af nervesystemet

Modulet gennemføres med gruppesamlinger, individuelle sessioner og gruppesupervision.
Modulet kan gennemføres ved fysiske møder eller via online møder.

Vi undersøger den måde vi indgår i grupper og fællesskaber på. Traumer udspiller sig i relationer, og vi bliver derfor udfordret i de grupper og fællesskaber vi er en del af, familien, som venskabelige, på arbejdet og andre fællesskaber. Men det er også i relationen og fællesskabet helings potentialet findes. Heling og traumebevidsthed opnås igennem en proces hvor deltagerne hjælpes i sin bearbejdningsproces individuelt som i gruppen.

Der arbejdes videre på opbygning af egen og gruppens traumebevidsthed og udfolder hvordan relationer og gruppen fungerer som ressource.

 • Relationen mellem individ og fællesskab.
 • individet og relationen – socialisering som livsnødvendigt.
 • Sammenhængskraft og opbygning af gruppens kapacitet til at reflektere, bearbejde og integrere erfaringer.
 • Fællesskabet som sikker base og modgift til traumer.
 • Gruppen som base for personlig og social heling, udvikling og opbygning af modstandskraft.

Modulet gennemføres med gruppesamlinger og gruppesupervision og træningsgruppe deltagerne imellem.
Modulet kan gennemføres ved fysiske møder eller via online møder.

Voldsomme begivenheder i samfund og verdenen skaber overlevelsesmønstre der aflejres i individet, samfundet og verdenen. Traumerne bliver til nedarvede reaktionsmønstre, kultur, ubevidste antagelser og selvbilleder der opfattes normale. Men traumeresponser er ikke normale, vi afkoder denne kollektive forståelse og indgår usagte aftaler om at ulighed, stagnation, mistrivsel, og meget mere er normalt.

I modul 3 arbejder vi med kollektive, inter-generationelle, historiske og samfunds traumer, der påvirker individet, fællesskabet og samfundet. Vi uddyber kompetencebaseret ledelse som mulighed for at skabe bevægelse, udvikling og samhørighedskraft i organisationen.

 • Hvor hører traumerne til, dine, mine eller vores?
 • Hvordan vi henter ressourcer og modstandskraft i relationer, fra naturen og kulturen?
 • Organisationen i forhold til samarbejdspartnere, samfund, verden.
 • Ønsker for fremtiden og mål


Modulet gennemføres med gruppesamlinger og gruppesupervision og træningsgruppe deltagerne imellem.
Modulet kan gennemføres ved fysiske møder eller via online møder.

Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at kontakte Livsvigtigt, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger om vores kurser på arbejdspladser og skoler om mistrivsel og selvmordsfare. Vi ser frem til din henvendelse.

Skriv til os

Kursustilmelding

Udfyld nedenstående kontaktformular med dine oplysninger for at deltage i kurset. Vi kontakter dig hurtigst muligt med yderligere information.