Livsvigtigt

Beredskabsplan

Forebyg arbejdsskader med en beredskabsplan

beredskabsplan ved mistrivsel og selvmordsfare

Livsvigtigt tilbyder workshop med udarbejdelse af beredskabsplan for mistrivsel og selvmordshandlinger.

Beredskabsplan ved selvmordshandlinger
En beredskabsplan for voldsomme episoder – som når der sker selvmord på arbejdet – bør være en naturlig forebyggende indsats, arbejdspladsen har forholdt sig til.

Selvmord kan forekomme blandt de brugere, medarbejderne servicerer, eller blandt personalet. Klæd personalet godt på, så de føler tryghed. Medarbejderne skal have viden om, hvordan de skal handle i situationer, hvor brugere, borgere eller kollegaer er i selvmordsfare.

En beredskabsplan giver større tryghed
Udarbejdelse af en beredskabsplan betyder, at tingene bliver bragt i orden. I får en meget lettilgængelig og forståelig plan med mange gode og konkrete råd.

Det giver større tryghed blandt alle, og forløbet vil give stof til eftertanke – også om, hvordan jeres kultur er på arbejdspladsen for eksempel.

Vi holder løbende kursus i udarbejdelse af beredskabsplan – se kalender for mere information.

En politik omhandlende forebyggelse af selvmord skal sikre, at medarbejdere og ledelse gør en aktiv indsats i forhold til forebyggelse af selvmord på arbejdspladsen.

Der er aftalt retningslinjer for, hvordan man håndterer situationer, hvor selvmordsforsøg og selvmord sker. Et udvalg udarbejder retningslinjer om håndtering af selvmordsforsøg og selvmord.

En målrettet indsats vil forhindre mennesker i at tage deres liv – altså kan liv reddes, og man kan mindske skaden af de følgevirkninger, mange rammes af ved selvmord.

Et beredskab for, når selvmord sker på arbejdspladsen, skaber tryghed og vil støtte trivsel samt glæden ved arbejdet.

Derfor: Udarbejd en beredskabsplan på jeres arbejdsplads. Der skal sikres, at der bliver taget hånd om den eller de medarbejdere, som bliver udsat for andres selvmordshandlinger.

Beredskabsplanen skal også være med til at sikre, at der efterfølgende bliver fulgt op på episoden – både i forhold til de medarbejdere, det er gået ud over, og i forhold til at få beskrevet, indberettet og anmeldt episoden de rigtige steder. 

Beredskabsplanen relaterer sig som udgangspunkt til situationer, hvor det er en medarbejder, der oplever en borger eller kollega, der kommunikerer selvmordsfare, har selvmordsforsøg eller gennemfører selvmordet. Planen skal være kendt af alle medarbejdere – også vikarer, studerende og nye ansatte.

Læs mere om godt psykisk arbejdsmiljø

Læs mere om krisehjælp ved selvmord

Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at kontakte Livsvigtigt, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger om vores kurser på arbejdspladser og skoler om mistrivsel og selvmordsfare. Vi ser frem til din henvendelse.

Skriv til os

Kursustilmelding

Udfyld nedenstående kontaktformular med dine oplysninger for at deltage i kurset. Vi kontakter dig hurtigst muligt med yderligere information.