Om Livsvigtigt

Udtalelser

Udtalelser om Livsvigtigt

Andres oplevelser

Et eksempel på en indsats i en privat, landsdækkende virksomhed, og efterfølgende direktørens evaluering af indsatsen.

Indsatsen handlede om en medarbejder, der efter et forløb med depression tog sit eget liv.

Direktørens tanker omkring før medarbejderens selvmord (skyldfølelser og overvejelser). ”Fik jeg gjort nok for at forebygge, tage hånd om medarbejderen”?

Efter selvmordet, hvordan sikrer jeg alle, støtter jeg medarbejderne efter kollagens selvmord”.

Direktøren fik anbefalet Livsvigtigt.dk.

Der blev aftalt et online møde med medarbejderne. Det var godt af få snakket om selvmordet, åbent, det fungerede godt, vi kom godt omkring, positivt. Fint forløb.

Direktøren konkluderer at det er en rigtig god måde at håndtere et svært emne på. Alle medarbejdere er glade og tilfredse, situationen taget i betragtning.

Direktørens rolle som chef, den store voksne, og som menneske, godt at kunne læne sig tilbage under mødet, det var befriende, bare at være med i ”bussen”, lytte.

Chefen er tilfreds. Mennesket er tilfreds. Jeg fik genbesøgt ting omkring medarbejders selvmord.

Et tusind tak for opfølgningen fra Livsvigtigt.

Lars

Jeg som medarbejder i Livsvigtigt, har oplevelsen af at Direktøren pt. har oplevelsen af at det er ok nu. Der er ikke behov for mere. Alle er ”landet” og har fået talt, er blevet hørt.

Virker kurset Psykisk Førstehjælper?

Kan jeg bruge det umiddelbart? Som terapeut, psykolog, underviser, socialrådgiver, socialpædagog, leder, fysioterapeut, læge, sygeplejerske osv?

Tine Mia, behandler og terapeut har efter deltagelsen på livsvigts kursus ii psykisk førstehjælp oplevet følgende:

En klient ”Pernille” giver i terapien Tine Mia fornemmelsen af at der er noget med selvmord på spil i Pernille.
Tine Mia bliver bevidst om dette og finder mod til at spørge nærmere ind til om Pernille har selvmordstanker?

Pernille bekræfter at der er selvmordstanker, og at der er tidligere selvmordsforsøg. Lige nu er der tanker om selvmord.
Tine Mia fokuserer nu på temaet selvmord. Pernille siger at der ikke tidligere er nogen der har spurgt ind til selvmord.
Sammen uddyber og bearbejder Pernille og Tine Mia temaet, hvorpå samtalen kan vende tilbage til det klienten oprindeligt kom med.

Efterfølgende siger Pernille hun er glad for at Tine Mia bragte temaet selvmord frem i lyset og hjalp med at bearbejde netop det.

Tine Mia fortæller mig om denne session og er klar omkring at hun før kurset ikke ville have taget temaet selvmord op, selvom fornemmelsen var der, hun havde ikke turdet, vidst hvordan hun skulle spørge ind og bearbejde netop det tema.

Livsvigtigt er specialister i at arbejde med mental Sundhed, mistrivsel og selvmordsforebyggelse.

Kurser som Psykisk Førstehjælper og Trivselsgruppeledelse, akut krisehjælp, supervision af fex. medarbejdere i følelsesmæssigt krævende jobs.

I min arbejdsfunktion  som sygeplejerske møder jeg personer som er ramt af alvorlig sygdom, og ældre som er nedtrykte men som ikke nødvendigvis sætter ord på eller deler deres følelser.

Fakta er at også ældre mennesker begår selvmord, men desværre bliver det ikke altid taget alvorligt, selv om de rent faktisk siger højt at de ikke har lyst til at leve mere.

Efter jeg har været på kursus i psykisk førstehjælp, er jeg blevet mere opmærksom på at mennesker kan have negative tanker, og tanker om selvmord som de ikke udtrykker.

Jeg er blevet bevidst om at selvmord i mange tilfælde kan forebygges, og nu føler jeg mig rustet til at yde psykisk førstehjælp.

Jeg har fået større sikkerhed i at indlede en målrettet samtale i de tilfælde hvor en person udviser faresignaler. Jeg har mod til at undersøge og spørge ind til en situation hvor jeg frygter, at en person kunne være selvmords truet.

Jeg har konkret oplevet en situation hvor jeg spurgte personen direkte om ved-kommende overvejede at tage sit eget liv. Det havde vedkommende ikke, men ikke desto mindre var der brug for professionel hjælp, som personen takkede ja til i tide.

Det er helt sikkert fordi jeg kunne gøre brug af de redskaber jeg lærte på kursus i psykisk førstehjælp. Måden at spørge ind til, har helt sikkert forbedret mine kompetencer i relation til at samtale med mennesker i alle aldre. Som på en eller anden måde har ondt i livet og som ikke altid selv sætter ord på deres følelser.

Jeg kan varmt anbefale dette kursus og er helt sikker på at det kan redde liv.

– Hulda Sveinsdõttir, 2022

Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at kontakte Livsvigtigt, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger om vores kurser på arbejdspladser og skoler om mistrivsel og selvmordsfare. Vi ser frem til din henvendelse.

Vi er - vi vil

Vision, mission og værdier

Hos Livsvigtigt er vi professionelle rådgivere med høj faglighed og praktisk erfaring. Vi går ind for praktiske og konkrete løsninger og redskaber. Vi er ildsjæle i en virksomhed, der vil det gode arbejdsmiljø. Vi er engagerede i at være med til at styrke det gode psykiske arbejdsmiljø i de virksomheder, vi samarbejder med og servicerer.

Vi hjælper mennesker, der er ramt af voldsomme oplevelser på deres arbejde og som er i fare for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Vi anerkender medarbejdernes arbejdsvilkår; ikke alt er forudsigeligt og ikke alt kan køre på skinner.

Vi arbejder specifikt og helt med det psykiske arbejdsmiljø, når det uforudsigelige rammer – for eksempel, når medarbejdere rammes af andres selvmordshandlinger.

Vi ønsker at medvirke til at holde problemerne og udfordringerne internt og løse dem internt. Vi har fokus på vigtigheden af den gode stemning medarbejderne imellem samt mellem leder og medarbejder.

Det er vores vision:

 • at mennesker i mistrivsel får den rette hjælp i tide.
 • at organisationer har kompetencer, der kan håndtere en medarbejder, der er stresset og i mistrivsel.
 • at bryde tabu om mistrivsel og selvmord på arbejdspladserne.
 • at organisationer erkender og tager ansvar for, at medarbejdere, der har social- og sundhedsopgaver, er i risiko for belastningsskader.
 • at bryde stigmatisering omhandlende psykisk sårbarhed – det er et fælles vilkår, at alle mennesker gennem livet har perioder, der er svære.

Vi arbejder for, at medarbejdere og frivillige, der har ansvar for eller har opgaver, der kræver psykisk engagement, tilbydes uddannelse og supervision med mål at styrke deres resiliens og balance.

Vi arbejder for, at medarbejdere og frivillige får hjælp, når de udsættes for gentagene psykiske belastninger og voldsomme hændelser.

Vi arbejder for, at organisationer kompetenceuddanner egne medarbejdere til at kunne klare psykisk krævende opgaver.

Mission:

 • at hjælpe mennesker med at yde psykisk førstehjælp, når de møder andre mennesker, der udviser adfærd, der kan opfattes som, at de er i mistrivsel eller har selvmordstanker.
 • at hjælpe mennesker, der på deres arbejde eller som frivillig har oplevet en pårørendes selvmordshandlinger.
 • at hjælpe organisationer med at forebygge mistrivsel og selvmordshandlinger.
 • at hjælpe organisationer med at rehabilitere de medarbejdere, der har oplevet selvmord på deres arbejde.
 • at hjælpe organisationer med at fastholde de medarbejdere, der er i fare for at miste sit arbejde på grund af arbejdes relaterede belastningsskader.
 • at hjælpe organisationer med at afstigmatisere og bryde tabu om mistrivsel og psykisk sårbarhed.
 • at hjælpe organisationer med at danne en åben kultur for, at det er et fælles anliggende, når en eller flere medarbejdere er ramt.
 • at hjælpe organisationer med, at medarbejdere kan føle sig trygge og normale med de reaktioner, de har efter voldsomme oplevelser fra arbejdet.

Værdier

 • Åbenhed
 • Respekt
 • Nysgerrighed
 • Ordentlighed
 • Ansvar
Skriv til os

Kursustilmelding

Udfyld nedenstående kontaktformular med dine oplysninger for at deltage i kurset. Vi kontakter dig hurtigst muligt med yderligere information.