Livsvigtigt

Trivselsgruppe

Trivselsgruppe som forebyggende og forberedende indsats for unge og voksne i mistrivsel

Relationer skaber trivsel

Livsvigtigt tilbyder at:

 • Uddanne jeres egne trivselsgruppeledere.
 • Gennemføre trivselsgrupper hos jer.

Mistrivsel og isolation brydes igennem et samtalegruppeforløb.Trivselsgruppe er en metode der hjælper mennesker der er ramt og udfordret i deres liv, tilbage til det gode liv.
De fleste mennesker udfordres på et eller flere tidspunkter i livet. Unge som voksne, som i en periode i deres liv har det svært, og hvor der er risiko for at sårbarheden udvikler sig i en forkert retning, som mod nedsat mental sundhed og mistrivsel.
Samtalegruppen byder på mange fordele som at:

 • fastholde i uddannelse og job
 • skabe sund udvikling, styrke selvansvarlighed og øge ressourcerne
 • forebygge, at sårbarhed udvikler sig til høj stress, psykisk sygdom eller selvmordsadfærd
 • hjælper mennesker igennem svære kriser
 • støtter bearbejdning af traumer, sorg og stress
 • forebygger selvmordshandlinger

Målgruppe

 • arbejdspladser inden for social og sundhed
 • skole og uddannelses institutioner
 • krisecentre
 • frivillige organisationer
 • kommuner
 • trossamfund

Mennesker i krise
Det er almindeligt at vi mennesker får en krise eller flere igennem vores liv.
Kriser skaber ofte mange negative sideeffekter som at opleve og føle ikke at være en del af.
En effekt af nedsat mental sundhed er tendens til isolation, som forværrer personens situation. Flere udfordringer kan komme til som forværring af psykiske og sociale udfordringer, herunder nedsat indlærings kapacitet, frafald fra uddannelse og arbejdsmarkedet.

Hvad virker ved et trivselsgruppeforløb?
I trivselsgruppen dannes fællesskab der rækker ind i dybe lag, ind i at være menneske i dag. Oplevelse af at være forbundne med andre, med hinanden. Mennesker er sociale væsner med et grundlæggende behov for at knytte sig til andre og relatere sig livet igennem.

Oplevelsen af at gruppedeltagerne og gruppelederen rummer og møder dem som de er, styrker tilliden til en selv. Det giver mod til at åbne sig over for andre med det der er svært. Det virker at blive støttet i at mærke egne behov og grænser, som danner grundlag for selvansvar. Trivselsgruppen er en øvebane til at gå ud i hverdagslivet og begynde at række ud til andre relationer for samhørighed. Samhørighed forstås som den relation der opstår mellem den enkelte deltager og gruppelederen og øvrige deltagere, hvor individualiteten bevares.

Mål
Vi har altid fokus på sund udvikling og selvstændighed.

 • at fastholde i uddannelse eller job
 • at øge selvindsigt og selvansvar
 • at få hjælp hurtigt, tidlig indsats
 • at lære eget nervesystems reaktioner at kende, og få metoder til at regulere eget nervesystem
 • at erfare at være en del af et fællesskab og danner netværk
 • forebygge selvmordshandlinger

Formål
Formålet med trivselsgruppen skal findes af dem der igangsætter gruppen. Her er eksempler som inspiration

 • at støtte personlig udvikling, vejlede i at kunne bevidne sig selv og egen proces i relation til andre
 • bearbejde stress, sorg og angst
 • skoletræthed
 • forældregruppe, eksempelvis pårørende til udfordret og sårbart barn, ægtefælle
 • udbrændthed
 • ud af ensomhed, støtte til at danne netværk
 • arbejde med ønsker og mål
 • øget selvindsigt, om egner mønstre og reaktionsmåder. blandt andet hjælp til at kunne regulere sit nervesystem, som en forudsætning for at føle sig tryg.

Gruppelederens rolle
Gruppelederens rolle er at betinge optimale rammer for gruppedeltagernes udvikling.

 • at fastholde i uddannelse eller job
 • at øge selvindsigt og selvansvar
 • at få hjælp hurtigt, tidlig indsats
 • at lære eget nervesystems reaktioner at kende, og få metoder til at regulere eget nervesystem
 • at erfare at være en del af et fællesskab og danner netværk
 • forebygge selvmordshandlinger.

Formålet med trivselsgruppen skal findes af dem der igangsætter gruppen. Her er eksempler som inspiration

 • at støtte personlig udvikling, vejlede i at kunne bevidne sig selv og egen proces i relation til andre
 • bearbejde stress, sorg og angst
 • skoletræthed
 • forældregruppe, eksempelvis pårørende til udfordret og sårbart barn, ægtefælle
 • udbrændthed
 • ud af ensomhed, støtte til at danne netværk
 • arbejde med ønsker og mål
 • øget selvindsigt, om egner mønstre og reaktionsmåder. blandt andet hjælp til at kunne regulere sit nervesystem, som en forudsætning for at føle sig tryg.

Gruppelederens rolle er at betinge optimale rammer for gruppedeltagernes udvikling.

Gruppelederen er ansvarlig for at sætte ramme og struktur for møderne og hele forløbet. Struktur skaber tryghed, og derved basis for udvikling. 
Gruppelederen har fokus på at facilitere den enkelte som hele gruppen.
Gruppelederen har egenskaber der egner sig til rollen, og optræder ikke dømmende eller vurderende, samt har selvindsigt om egne trigger punkter.
Gruppelederen modtager supervision, som forebygger belastningsskader og forebygger overføring på deltagerne.
Gruppelederen bør have kendskab til og kunne risikovurdere grad af selvmordsfare.

Mødet bygges op af flere dele.
På et møde indgår blandt andet opstart, proces og afslutning hvor der rundes af.

 

Et trivselsgruppeforløb kan være åbent for nye deltagere eller planlægges som et lukket forløb, hvor deltagerne har tilmeldt sig til x antal gange. Antal gruppemøder afstemmes med målsætningen for forløbet.

Forskningen viser at mødernes varighed på 1,5-2 timer er optimalt.

 • Klar og tydelig facilitering
 • Gruppelederen bruger sit lederskab bevidst.
 • benytte forskellige matrix modeller
 • tilpasse metoder til interventionens behov og formål
 • brug af psykoedukation
 • Klar og tydelig struktur. s
 • regulering af nervesystemet
 • inddragelse og deltager engagement
 • styrke ressourcer
 • kendskab og viden om traumereaktioner

I trivselsgruppen  arbejdes der blandt  andet med det fokus at lærer den unge sit eget nervesystem at kende, herunder reaktioner og hvordan de kan regulere sig selv henimod socialt engagement (ventral tilstand).

Gruppen kan faciliteres af eksterne  trivselsgruppeledere fra Livsvigtigt, eller  organisationen har egne uddannede trivselsgruppeledere der faciliterer trivselsgruppen.

Der er fordele og ulemper ved at blande deltagere med forskellige sårbarheder.

Det skal gennemtænkes og begrundes om valget er en blandet gruppe, eller en gruppe hvor der er stor lighed omkring udfordringerne.

Når vi mennesker er sammen om noget der giver mening lærer vi af hinanden og andre lærere af os.
Og der er mulighed for at lære meget af andre mennesker, der har forskellige udfordringer i forhold til en selv.

 

Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at kontakte Livsvigtigt, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger om vores kurser på arbejdspladser og skoler om mistrivsel og selvmordsfare. Vi ser frem til din henvendelse.

Skriv til os

Kursustilmelding

Udfyld nedenstående kontaktformular med dine oplysninger for at deltage i kurset. Vi kontakter dig hurtigst muligt med yderligere information.