Livsvigtigt

Trivselsgruppe

Samtalegruppe – trivselsgrupper

Find et fællesskab med ligesindede

Livsvigtigt tilbyder at: 

 • Uddanne jeres egne trivselsgruppeledere.
 • Gennemføre trivselsgrupper hos jer.

Mistrivsel og isolation brydes igennem et samtalegruppeforløb.
Samtalegruppen byder på mange fordele for deltagerne som:

 • at finde balancen mellem afhængighed og selvstændighed.
 • at tilegne sig redskaber, der kan bruges gennem hele livet.
 • at opleve fællesskab og samhørighed som de stærkeste faktorer i forhold til at skabe udvikling og trivsel.
 • bearbejdning af de problemstillinger, gruppedeltagerne har.
 • at opleve at have betydning for andre.
 • at lære af andre og opleve ikke at være den eneste, der har det svært.

Samtalegrupper henvender sig til unge, der søger et fællesskab med ligesindede, hvor de får mulighed for at reflektere over hvilken betydning, mistrivsel og trivsel har i livet.

Mistrivsel og reduceret mental sundhed har mange slagsider og kan føre til så dårlig trivsel, at udelukkelse fra uddannelse og arbejdsmarkedet bliver til virkelighed.

Trivselsgruppe som helende kraft
Gruppen er en social setting, hvor deltagerne ikke kan surfe eller “forsvinde” væk fra gruppelederens og de andre deltageres opmærksomhed.

Gennem en samtalegruppe vil deltagerne opdage, at de som mennesker ikke er uafhængige af andre, men opdager og erfarer at være en del af et fællesskab, hvor alle bidrager og modtager.

Trivselsgrupper for unge er for den unge sammen med andre unge, der føler, at det er svært og er i mistrivsel. Den unge lærer mere om sig selv og sine ressourcer, mærker betydningen af at være en del af en gruppe og samhørighedens kraft. Der gives redskaber, der støtter dem i deres proces og udvikling, som de igen og igen kan bruge gennem livet.

Trivselsgrupper for voksne: De fleste mennesker får gennem livet en eller flere perioder, hvor livet er svært. At være i en livskrise er fælles menneskeligt. Det er tabu at være i krise, og dette bevirker, at vi føler os alene og isolerer os. Gennem en trivselsgruppe lærer deltagerne mere om sig selv og sine ressourcer, de mærker betydningen af at være en del af en gruppe samt samhørighedens helende kraft. De får redskaber, der støtter dem i deres proces og udvikling, som de igen og igen kan bruge i livet.

Når Livsvigtigt uddanner trivselsgruppeledere hos jer, opprioriterer og integrerer organisationen trivselsindsatsen som en del af helhedsindsatsen. I sætter fokus på trivsel som forudsætning for læring og fastholdelse.

I har egne kompetencer i organisationen, der gennemfører trivselsgrupper. Det giver jer en større fleksibilitet, ejerskab og grundlag for udvikling.

I har egne nøglepersoner med trivselskompetencer, der involveres i trivselsarbejdet og som er rustet til gruppelederrollen.

Samtalegruppen ledes af en fagprofessionel gruppeleder. Gruppelederen har en kraft og påvirker til, at der sættes gang i en proces og udvikling hos deltagerne. Gruppelederens mål er at bibringe gruppen energi og kraft, så deltagerne kan bruge denne energi til at udvikle sig.

Gruppelederen er bevidst om virksomme metoder, grad af ledelse og ikke mindst om egen robusthed – fagligt som personligt. Som gruppeleder for trivselsgrupper er du med til at vende mistrivsel mod trivsel og støtter deltagernes udvikling.

Gruppelederen er katalysator for, at der skabes samhørighed blandt deltagerne, som er stærkt helende.

Samtalegruppe og -terapi er inspireret af Irvin Yalom

 • I får fagpersonlige specialistkompetencer inden for trivselsgruppe.
 • I prioriterer trivsel og har et gruppetrivselstilbud i organisationen.
 • I skal ikke bruge ressourcer på at gennemføre trivselsgrupper.
Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at kontakte Livsvigtigt, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger om vores kurser på arbejdspladser og skoler om mistrivsel og selvmordsfare. Vi ser frem til din henvendelse.

Skriv til os

Kursustilmelding

Udfyld nedenstående kontaktformular med dine oplysninger for at deltage i kurset. Vi kontakter dig hurtigst muligt med yderligere information.