Livsvigtigt

Tidlig indsats forebygger

Livsvigtigt tilbyder tidlig indsats

Forebygger og vender mod trivsel, robusthed og udvikling

Livsvigtigt uddanner organisationens egne psykiske førstehjælpere og trivselsgruppeledere. Herved har I egen tidlig indsats, der støtter jeres indsats for mental sundhed og udvikling.

  • Psykiske førstehjælpere ved, hvordan der skal gribes ind og ydes psykisk førstehjælp, når et medmenneske viser faresignaler på mistrivsel og eventuel selvmordsfare. De har redskaber og træning i at handle målrettet og konkret i psykisk sårbare situationer. De kan gennemføre en målrettet samtale, afdække grad af mistrivsel og hjælpe personen til rette hjælp. Som psykiske førstehjælpere lærer du om belastningsfarerene, der er i hjælperrollen og får bevidsthed på, hvordan du beskytter dig, holder balancen og styrker robusthed.
  • Trivselsgruppeledere er med til at flytte fra mistrivsel mod trivsel og sund udvikling. Trivselsgruppeledere med empatisk forståelse og faglige færdigheder fremmer gruppedeltagernes trivsel. Faglige kompetencer giver tilfredshed og tryghed i at kunne gennemføre trivselsgrupper. Trivselsgruppeledere er med til at skabe både en personlig og social udvikling hos deltagerne, og de er med til at sikre, at flere sårbare voksne som unge fastholdes i job og uddannelse og udvikling. Det kan være svært at balancere mellem at hjælpe andre (hjælperollen) uden at bruge sig selv for meget. Der lægges vægt på, som en naturlig del af uddannelsen til trivselsgruppeleder, at deltagerne lærer egen balance at kende, tilegner sig redskaber til at styrke egen modstandskraft og opbygger resiliens.

Alle er enige om, at indsats og forebyggelse er bedre – meget bedre! – end diagnosticering og behandling.

Der er viden, og Socialstyrelsen henviser da også til en del forskning om tidlig indsats.

Det har store konsekvenser for børn og unge i udsatte positioner, såvel i barndommen som i voksenlivet, hvis ikke der reageres i tide i forhold til deres begyndende problemstillinger. Tidlig indsats og forebyggelse handler om de konkrete initiativer og indsatser, der iværksættes for at fremme trivsel samt forebygge, at problemer skader børns og unges udvikling.

Tidlig indsats er afhængig af, at forskellige faggrupper samarbejder om at hjælpe børn og unge. Det er afgørende, at fagpersoner, der arbejder med børn og unge i hverdagen, opfanger tegn, reaktioner og faresignaler på mistrivsel. Bekymring og de signaler, fagpersonen opfatter, bør tages alvorligt – og der skal handles på bekymringen.

Tidlig indsats, som psykisk førstehjælp og tilbud om trivselsgruppe, er forebyggelse. Her sættes ind så tidligt som muligt over for børn og unge, som mistrives. Tidlige og forebyggende indsatser har forebyggelse som det primære mål.

Socialstyrelsens målgruppe for tidlige og forebyggende indsatser er børn og unge i alderen 0-18 år, som enten er i risiko for at udvikle problemer, eller som allerede udviser risikoadfærd.

Livsvigtigts målgruppe er bredere – unge i alderen 15-24+, som allerede udviser faresignaler på mistrivsel og risikoadfærd, som for eksempel selvmordsadfærd, psykisk sårbare, som er i risiko for at udvikle problemer, eller psykisk sygdom. Et andet udtryk for denne målgruppe er ”unge i gråzonen”.

I bogen ”Den svære ungdom” er der beskrevet en del eksempler på unge med risikoadfærd.

Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at kontakte Livsvigtigt, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger om vores kurser på arbejdspladser og skoler om mistrivsel og selvmordsfare. Vi ser frem til din henvendelse.

Skriv til os

Kursustilmelding

Udfyld nedenstående kontaktformular med dine oplysninger for at deltage i kurset. Vi kontakter dig hurtigst muligt med yderligere information.