Livsvigtigt

Supervision for ansatte

Supervision ved selvmordsadfærd på arbejdet

Supervision hvor selvmordsforebyggelse og resiliens opbygning af medarbejderen er i centrum.

Mange faggrupper møder dagligt i deres arbejde, mennesker der har selvmordsadfærd. Modtageren kan være åben om selvmordstanker og beder ligefrem om hjælp, andre holder disse tanker og adfærd skjult, og er meget alene med disse selvskadende tanker. Mennesker der har selvmordstanker, kommunikerer faresignaler herom, som omgivelserne bør kende og kunne handle på.

Supervision er en forebyggende praksis både i forhold til at forebygge selvmordshandlinger, men også i forhold til at passe på sig selv, så den ansatte kan holde til arbejdet. Det er krævende at møde mennesker der har kriser og eller er følelsesmæssig udfordret. Det tærer på ressourcerne, og derfor bør arbejdspladsen tilbyde regelmæssig supervision til de ansatte der er udsatte.

Det vi arbejder med i supervisionen er:

 • sagsfokus, som er fag- personlig supervision på konkrete sager
 • konkret viden og redskaber om hvordan du risikovurderer grad af selvmordsfare

Supervision med dobbelt blik.
Vi skal altid have os selv med, sørge for at være i balance, for ingen kan holde til hvad som helst. Ansatte stiller hele sig selv til rådighed for mennesker der har hjælp behov. Og vi ved at det belaster og øger risikoen for belastningsskader. Supervisionen har fokus på at forebygge- belastningsskader og selvmordshandlinger.

Et af fundamenterne vi arbejder med er den poly vagale teori og afstemning af de 4 kroppe. Den fysiske krop, følelseskroppen, den mentale krop og den spirituelle krop, som er vores biocomputer og styresystem. Kendskab til at skabe balance mellem disse 4 kroppe, er nøglen til at opbygge modstandskraft og resililens.

Ansatte møder i deres arbejde mennesker der har selvmordsadfærd.
Vi ved der er flere fagpersoner og frivillige, der er i berøring med personer der er i øget risiko for selvmordsadfærd som:

 • undervisere
 • terapeuter og behandlere
 • social- og sundhedspersonale
 • frivillige
 • politi
 • præster

Personen med selvmordstanker er ofte indirekte i sin kommunikation omkring sine selvmordstanker. Men der er faresignaler som kommunikerer at de har tanker om egen død, se eksempler i skema.

Deres tanker og følelser er ofte diffuse og uklare for dem selv, og de er ikke altid bevidste om alvoren heraf. Det er her, ansatte skal være vågne og skærpe deres opmærksomhed. Faresignalerne skal tages alvorligt og der skal sættes ind med handling. Mange går alene med selvmordstanker, og nogle har også haft selvmordsforsøg uden andre ved det. Personen har ofte et sparsomt sprog og erkendelse af disse tilstande.

Målgruppe for supervision
Supervision for ansatte og frivillige der i deres arbejde møder mennesker der er i mistrivsel, er psykiske sårbare eller i krise.

Hvad får du:

 • viden og konkrete værktøjer i at kunne selvmords risikovurdere
 • supervision på konkrete sager
 • rådgivning på konkrete sager
 • øvelser til brug i klient arbejdet
 • du lærer at afstemme dit eget nervesystem, oparbejde modstandskraft til gavn i klient situationer
 • kendskab til risikofaktorer og faresignaler på selvmordsfare

Kontakt os for tilmelding på mail@livsvigtigt.dk

Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at kontakte Livsvigtigt, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger om vores kurser på arbejdspladser og skoler om mistrivsel og selvmordsfare. Vi ser frem til din henvendelse.

Skriv til os

Kursustilmelding

Udfyld nedenstående kontaktformular med dine oplysninger for at deltage i kurset. Vi kontakter dig hurtigst muligt med yderligere information.